Contactapel que et calgui

Nostre WhatsApp

626 58 50 97

 

Telefon:

93 456 84 09

 

Articles

AVÍS LEGAL:

Avís Legal del domini www.farmadelia.com corresponent a Farmàcia i Ortopèdia Delia Pinin, amb nº de NIF 38498529W, amb domicili en Carrer d’Amilcar 151, 08032 Barcelona, Espanya.
Condicions generals d'utilització de la web
FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ li informa que l'accés i utilització de la pàgina web www.farmadelia.com i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d'aquest lloc es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts pugui precisar de l'acceptació d'unes condicions generals, particulars o addicionals.
Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d'aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d'ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en el text d'aquest Avís Legal.

A causa de la pròpia naturalesa d'Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ estan dirigits a clients que es mouen a qualsevol país. No obstant l'anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l'enviament de continguts, en aquells casos que estimi oportú.


FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ es reserva el dret a realitzar canvis a la web sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d'actualitzar-se periòdicament i a causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.
Les condicions i termes d'utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, per la qual cosa li proposem que revisi aquests termes quan visiti de nou la web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s'entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulin l'accés a béns i serveis concrets dins de la web.


Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial
Tant el disseny d'aquest lloc web, els seus codis font, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.
En tot cas, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ emplenant el formulari que trobarà fent
Links o hiperenlaces als nostres formularis de contacte.
Des d'aquesta web, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ li proporciona o pot proporcionar-li l'accés a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L'objecte d'aquests enllaços és merament el facilitar la cerca dels recursos que li puguin interessar en Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ, ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. Així mateix, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ, es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es refereixin els citats enllaços. Per tal motiu, si considera que l'establiment dels citats enllaços pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ emplenant el formulari que trobarà  als nostres formularis de contacte.
Amb caràcter general s'autoritza l'enllaç de pàgines web o d'adreces de correu electrònic a la web, excepció feta d'aquells supòsits en els quals, expressament FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l'establiment de l'enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ de la pàgina que realitza l'enllaç.
No obstant l'anterior, a qualsevol moment FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ.
Frames o marcs
FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts web.
Publicitat
A la web s'inserirà aquella publicitat de FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.
Sense perjudici de l'establert en la Política de Privadesa, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònims sobre la utilització de la web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives dels usuaris.
No obstant això, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ li informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d'obtenir informació sobre vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d'aquesta informació pugui realitzar l'empresa anunciant, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ no es fa responsable de la recollida d'informació per aquestes empreses.
FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web de FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. Les cookies serveixen solament per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d'accés a aquest lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar www.farmadelia.com, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ
Privadesa
Aquest lloc web, es compromet en el compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D.) i amb el seu Reglament de Desenvolupament, Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre (R.D.L.O.P.D.), mantenint una política de privadesa sobre les dades personals en l'ús que d'ells doni FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ.
Responsabilitats de l'usuari
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d'acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.
L'usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ de la seva actuació.
Responsabilitats de FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ
Utilització incorrecta:
FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ ha creat la web per a la promoció dels seus productes i/o serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l'accés i ús correcte de la informació continguda a la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'usuari.
Continguts:
FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ facilita tots els continguts del seu web, baix determinades condicions de bona fe, i s'esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzin els usuaris fos de l'àmbit al que es dirigeix la web, la responsabilitat final de la qual recaurà sobre l'usuari. Així mateix FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilidades tècniques que poguessin causar-se per part de dites terceres.

Publicitat:
FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ inclourà en la web publicitat pròpia o de tercers per oferir-li productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, i pel que fa a la publicitat de tercers, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ no pot controlar l'aparença d'aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis al fet que aquesta es refereixi, per la qual cosa no respondrà de cap dany que es pogués generar a l'usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.
Virus:
FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l'usuari l'absència de virus, cucs, troyanos, spam, etc… al seu web. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infalibles i, per això, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements indesitjables. En conseqüència, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l'usuari.
Fallades tecnològiques:
FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d'aquesta web i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ell, en conseqüència no s'assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ.
Llei aplicable i jurisdicció
La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l'espanyola en vers de les normatives que regulen les oficines de farmacia: http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/legislacion/leyes/home.htm


Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web, FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del mercantil de BARCELONA.
Interessats que faciliten les seves dades a través de la pàgina web
En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D. i R.D.L.O.P.D.), li informem que les seves dades personals, recaptats a través de la web, mitjançant formularis o enllaços al correu electrònic, seran tractats amb les finalitats de: gestió de clients potencials, contactes i accions de comunicació comercial, podent ser allotjats en els fitxers corresponents.
Finalment, li informem que les seves dades seran conservades en els fitxers de la nostra empresa amb la finalitat de realitzar un seguiment comercial i mantenir-li informat (sobre els serveis i productes que li puguin ser del seu interès) per correu postal, telefònicament o mitjançant un altre qualsevol mitjà electrònic que ens hi hagi vostè facilitat.
Per poder exercitar els drets, que com a titular de les seves dades personals li contempla la Llei, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament la seva persona mitjançant fotocòpia del D.N.I. a FARMÀCIA I ORTOPÈDIA DELIA PININ, indicant en el sobre la referència: "Protecció de Dades", en la següent adreça: Carrer d’Amilcar, 151 08032 Barcelona (España).